امسال قیمت‌ کولرهای آبی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ اگر پارسال برای خریدشان می‌توانستید بازی را از بودجه ۶۰۰ هزار تومانی آغاز کنید و در نهایت با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کولری بزرگ برای خانه‌ای بالای ۱۲۰ متر بخرید، امسال قیمت کولر‌های کوچک با حجم ۲۸۰۰ و ۳۸۰۰ تازه از یک میلیون و ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. در بین مدل‌های گرانقیمت باید به کولر ACDC۸۰ آبسال، با حجم ۷۵۰۰ اشاره کرد که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود