همکاری‌های بین‌المللی سبب تحولات بزرگی در زمینه‌های مختلف از شفافیت در مقررات و فرایند‌های کاری تا افزایش بهره‌وری عوامل تولید می‌شود و صنایع را به افزایش کارایی و حضور در بازار‌های رقابتی جهانی هدایت خواهد کرد. متأسفانه ارتباط خودروسازان و دیگر صنایع ایران با شرکت‌های معتبر خارجی محدود و موقت بوده است. تعامل گسترده با جهان و افزایش ارتباط میان صنایع ایران با شرکت‌های معتبر بین‌المللی از راهکار‌های اصلی برای مقابله با ناکارآمدی مزمن و ایجاد تحولی ساختاری در بخش صنعت ایران است. در فضای بسته و بدون دسترسی به تکنولوژی و دانش و تجربه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، ایجاد صنعتی پویا و کارآمد در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.