عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معاون اجرائی حوزه ریاست رئیس پیشین قوه قضائیه بازداشت شده است.