این زن که بعد از ۱۲ سال هنوز داغ دلش تازه است، گفت: ۱۲ سال از این حادثه گذشته است دوستان رامین هر کدام جوانی رشید شده، درس خوانده و بزرگ شده‌اند. پسر من هم می‌توانست درس بخواند و برای جامعه‌اش فردی مفید باشد. من می‌توانستم شاهد رشدش باشم و از زندگی لذت ببرم، اما حالا هیچ لذتی از زندگی‌ام نمی‌برم و هر روز که از آن منطقه رد می‌شوم، دنبال ردی از قاتل پسرم می‌گردم، اما فایده‌ای ندارد. دیگر ناامید شده‌ام.