مقام مسئول در جمعیت هلال احمر: با توجه به اینکه رأی صادره بدوی است، طبق قانون از بیان جزئیات معذور هستم.