اولیای دم پریناز به این رأی اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد کردند. آن‌ها گفتند پریناز دارای مدرک دکترا و استاد دانشگاه بود و دختری بود که به خاطر شرایطش خواستگاران زیادی داشت، اما رامین با او کاری کرده که افسردگی شدیدی گرفته بود؛