❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵یه بند بازم من یه بند باز که دائم🎵

🎵چشم تو چشم جماعت میفته از رو طناب🎵

🎵یه قلب دارم من یه ماهی قرمز🎵

🎵که با تمام گلو چسبیده به قلاب🎵

🎵یه بادبادک گیجم اوج که میگیرم🎵

🎵ممکنه کله کنم اما اسیر پروازم🎵

🎵یه کیمیاگر تنهام که توی رویاهام🎵

🎵از کپه ی هیزم درخت میسازم🎵

🎵درخت میسازم درخت میسازم🎵

🎵هنوز هیچ کتابی به هیشکی یاد نداده🎵

🎵فرق درخت با شاخ گوزن چیه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵جنین سقط شده یه حافظه است که پریده🎵

🎵چه فایده داره یه مرده یادش بیاد کیه🎵

🎵چشمه ی کوچولو خواب نهنگ نبین🎵

🎵نهنگ سرگردون رو آب خونه نساز🎵

🎵جنین سقط شده یه حافظه است که پریده🎵

🎵چه فایده داره یه مرده یادش بیاد کیه🎵

🎵چشمه ی کوچولو خواب نهنگ نبین🎵

🎵نهنگ سرگردون رو آب خونه نساز🎵

🎵قله ی پروازت یه سقف ریخته ست🎵

🎵چلچله ی بیچاره رو هیچ لونه نساز🎵

🎵قله پروازه یه سقف ریختس🎵

🎵چلچله بیچاره رو هیچ لونه نساز🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ بند باز محسن چاوشی🎵🎵