❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵یکی یه جایی صدا زد اسم تو رو قلبم رفت🎵

🎵من که مثل تو نبودم خیلی چیزا یادم هست🎵

🎵آره من یادمه یه عالمه خاطره ی دوتایی داشتیم🎵

🎵ما که از این حرفا نداشتیم قهر نبودیمو همیشه آشتی🎵

🎵آره خوب یادمه خندتو دل یه دندتو🎵

🎵چرا جواب کردی دل شکستمو مدیونتم این تنهاییامو🎵

🎵آهای پریزاد دست مریزاد دیگه هیشکی به چشام نمیاد🎵

🎵دلم قدم زدنامونو تو خیابونو زیر بارونو میخواد🎵

🎵آهای پریزاد دست مریزاد عاشقی دیگه به ما نمیاد🎵

🎵تب داغی که هر شب میسوزونه منو کوتاه نمیاد🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵هر جا بارون زد یادت افتادم🎵

🎵کل شهر دنبالت از پا افتادم🎵

🎵بی حتی یه نشونی کوچه ای خیابونی🎵

🎵حال این حسو که نمیدونی🎵

🎵دلتنگ یار بودن چیز خوبی نیست🎵

🎵غصه واسه ی دل چیز خوبی نیست🎵

🎵ولی به جون میخرم تا لحظه آخرم تا همیشه تو دلم میمونی🎵

🎵آهای پریزاد دست مریزاد دیگه هیشکی به چشام نمیاد🎵

🎵دلم قدم زدنامونو تو خیابونو زیر بارونو میخواد🎵

🎵آهای پریزاد دست مریزاد عاشقی دیگه به ما نمیاد🎵

🎵تب داغی که هر شب میسوزونه منو کوتاه نمیاد🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ پریزاد یوسف زمانی🎵🎵