تاکید محافل اماراتی و عربستانی بر لزوم حضور کشور‌های عربی در مذاکرات با ایران، از این نگرانی ناشی می‌شود که غربی‌ها ممکن است به ضرر عربستان و امارات، با سیاست‌های ایران در منطقه کنار بیایند. این محافل می‌گویند غربی‌ها، هر چند با سیاست منطقه‌ای ایران مخالفت می‌کنند، اما نهایتا موضوع هسته‌ای برای‌شان از سایر مسائل مهمتر است.