آدم‌ربا‌ها مجبورم کردند به خانواده‌ام زنگ بزنم و از آن‌ها ۴.۵ میلیون تومان پول بخواهم، من هم همین کار را کردم. بعد از آن بود که آدم‌ربا‌ها مرا در یک خیابان رها کردند. الان هم شکایت و درخواست رسیدگی دارم.