کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی به همراه تیم بررسی صحنه جرم تشخیص هویت به محل سرقت که در طبقه اول برج مسکونی بود، رفتند. در بررسی‌های اولیه محل سرقت مشاهده شد سارق یا سارقان از طریق تخریب پنجره بالکن وارد منزل شده و نقشه خود را اجرا کرده‌اند.