حالا پرونده اتهامی قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی به مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه رسیده است. تا اینجا که دو هفته از حادثه گذشته، پرسش‌ها و ابهام‌ها و فرضیه‌های زیادی درباره این پرونده مطرح می‌شوند. بعضی مردود، بعضی مقبول و بعضی مبهم.