هشت نفر از مصدومان این حادثه توسط جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.