قیمت دلار رد مرز ۱۳ هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است. پس از نوسانات کاهشی۱۹ روز ابتدایی خردادماه، بازار ارز از روز دوشنبه نسبتا آرام شده و در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه دامنه حرکتی آن محدودتر شد. روز چهارشنبه دلار مانند روز چهارم هفته در دامنه محدود ۱۲ هزار و ۹۵۰ تا ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان حرکت کرد و نتوانست نشانه جدی افزایشی یا کاهشی جدیدی را از خود بروز بدهد.