سردار «علي ذوالقدري» رئيس پليس امنيت پایتخت، با اعلام جزییات این پرونده گفت: «با ‏توجه به جرایم متعدد متهم و همچنین احتمال ارتباط وی با باندهای مذکور، درحال حاضر ‏متهم با هماهنگی از سوی مرجع قضائی برای تحقیقات پیرامون جرایم احتمالی دیگر وی، در ‏اختیار پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار دارد‎.‎‏»‏