آقای رضوی در تاریخ ۹ مهر سال ۹۱ تقاضای دریافت وام از طریق شرکت آینده‌سازان فاطمی را به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه می‌دهد؛ پرونده در قسمت اعتباری بررسی و اعلام می‌شود که به آقای رضوی ۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی اختصاص می‌یابد.