عادل تقریبا در این فاصله چهارماهه آن‌قدر پیشنهادات ریزودرشت داشته که بعضی از آن‌ها آن‌قدر سطح‌پایین و تعدادی از آن‌ها هم آن‌قدر سطح‌بالا بوده‌اند که باورش را غیرممکن می‌کند.